Vladimír Hrnčíř

Vladimír Hrnčíř

Obchodní ředitel, člen představenstva

+420 608 960 927
+420 242 498 777
vhrncir@ipidc.eu

Vladimír Hrnčíř získal zkušenosti v oblasti korporátního a strukturovaného financování při práci v mezinárodní obchodní finanční instituci. Od roku 2005 zastával pozici partnera ve finanční poradenské společnosti se zaměřením zejména na investiční projekty v oblasti výroby energie a infrastruktury v rámci střední a východní Evropy a SNS. V IPIDC uplatňuje své schopnosti komplexního řízení, podporu vztahů finančních institucí a rozsáhlé znalosti finančního modelování. V současné době je ve vedení IPIDC zodpovědný za oblast finančního strukturování v odvětvích výrobní, dopravní a sociální infrastruktury. Vladimír je kompetentní ve využití metod projektového financování a metod partnerství veřejného a soukromého sektoru. Vladimír je schopen poskytnout profesionální a inovativní podporu v průběhu celkového procesu rozvoje projektu/investici. Jeho jazykové znalosti velmi přispívají k efektivní komunikaci s příslušnými stranami.