Podpora řízení investic

Podpora řízení investic

IPIDC poskytuje pro investory služby investičního poradenství v oblasti rizikových investic:

  • tvorba investiční strategie z pohledu její financovatelnosti
  • výběr a implementace vhodné investiční infrastruktury (např. speciální fondy kvalifikovaných investorů v různých Evropských i mimoevropských destinacích)
  • nastavení parametrů investičního portfolia v souladu s příslušnou investiční strategií
  • hledání a výběr investičních příležitostí, které zapadají do investičního portfolia
  • identifikace rizik pro investory a identifikace způsobů jejich mitigace
  • strukturování   financování na klíč s cílem minimalizovat jak náklady financování, tak rizikovou expozici investora, včetně nároků na výši vlastních finančních prostředků investora
  • využívání exportních úvěrových agentur, soukromých pojistitelů a dalších nástrojů ošetřujících rizika investorů
  • zapojení rozvojových bank a financování s podporou exportních úvěrových agentur s cílem maximalizovat výnos investora na vložené vlastní finanční prostředky