Miroslava Hrnčířová

Ing. Miroslava Hrnčířová, CSc.

Předsedkyně dozorčí rady

+420 603 280 051
+420 242 498 774
mhrncirova@ipidc.eu

Miroslava Hrnčířová je významným expertem v oblasti mezinárodního financování, s rozsáhlými zkušenostmi na bankovních trzích jak na východě, tak na západě. Během desítek let působení ve vysokých manažerských pozicích získala rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v oblasti exportních úvěrů a rozvoje financování, což následně přispělo k získání profesionálního uznání jak mezi orgány profesionální skupiny OECD po stanovení sjednaných podmínek exportních úvěrů, tak i mezi členy mezinárodní podnikatelské komunity. Miroslava se podílela na vzniku České exportní banky, specializované instituce přispívající rozvoji českého exportu cestou financování s vládní podporou, a  po dobu 15. let úspěšně řídila její podnikovou strategii a provoz, jako členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele. Její obrovská síť kontaktů a reputace experta v Ruské federaci, státech SNS a východní Evropě, stály v roce 2007 u vzniku společnosti IPIDC, kde v současné době zastává funkci předsedkyně dozorčí rady a vedoucí mezinárodní rady partnerů IPIDC.