Finanční strukturování

Finanční strukturování

investičních projektů a obchodu

Finanční strukturování investičních projektů:

 • pro privátní i veřejný sektor
 • komplexní přístup k řešení finančních potřeb projektu
 • organizace středně a dlouhodobého dluhového financování
 • řešení posílení equity investora
 • hluboká expertíza v oboru projektového financování
 • rozsáhlé zkušenosti s využíváním nástrojů státní podpory vývozu a zahraničních investic (v rámci celé zóny OECD)
 • možnost zapojení rozvojových bank a agentur

 

Finanční strukturování obchodu

 • jednorázové i opakované transakce
 • mezinárodní obchod se zbožím i komoditami
 • minimalizace finančních nákladů
 • praktické zkušenosti s uplatněním moderních zajišťovacích mechanizmů i na rozvojových trzích
 • rozsáhlá síť partnerských organizací v zemích působnosti IPIDC

 

Standardní proces